sâmbătă, 28 februarie 2009

Cine suntem?

Coaliția Națională pentru Arii Protejate (C.N.A.P) este o structură asociativă care are drept membri organizații neguvernamentale, care au în custodie sau în administrare arii protejate sau sunt parteneri în administrarea ariilor protejate.

Membrii Consiliului Director CNAP

• Alexandru Cornel - Clubul Alpin Român - secția Deva
• Lascu Viorel Traian - Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor
• Mark – Nagy Janos - Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare
• Sopincean Mihaela - Clubul Sporturilor Montane - Hunedoara
• Puiuleţ Adrian - Trascău Corp

luni, 23 februarie 2009

Coaliţia Naţională pentru Arii Protejate – C.N.A.P.

Zilele acestea, 20-22 februarie 2009, Organizaţii Neguvernamentale din România care administrează arii protejate sau întâlnit la Cluj Napoca unde au decis înfiinţarea unei coaliţii la nivel naţional.
Viziunea Coaliţiei Naţionale pentru Arii Protejate este de a realiza o cooperare la nivel naţional între ONG - urile care administrează arii protejate, capabile să influenţeze decizii în favoarea naturii şi are ca obiective:
1. Coalizarea tuturor ONG-urilor care administrează arii protejate pe teritoriul Românei.
2. Influenţarea deciziei politice orientate pe realizarea unei legislaţii favorabile administrării ariilor protejate (corelat cu creşterea transparenţei în procesul de elaborare)
3. Susţinerea dezvoltării de structuri destinate formării în domeniul managementului ariilor protejate.
4. Susţinerea şi promovarea de programe educaţionale şi de acţiuni de conştientizare publică destinate îmbunătăţirii condiţiilor de management de arii protejate.
5. Dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale destinate îmbunătăţirii modului de lucru al coaliţiei şi integrării acţiunilor coaliţiei cu politicile europene (Natura 2000) şi internaţionale (declaraţia de la Rio) în domeniul ariilor protejate.
6. Realizarea de campanii publice destinate îmbunătăţirii condiţiilor de management al ariilor protejate şi susţinerea politicilor publice favorabile naturii.
7. Dezvoltarea de instrumente necesare asigurării unui management adecvat ariilor protejate, asigurării consultanţei/asistenţei orientate spre managerii de arii protejate şi arii protejate.
8. Promovarea unui sistem de certificare al calităţii pentru administratorii ariilor protejate şi arii protejate.

Acţiunea s-a desfăşurat la iniţiativa Societăţii Carpatine Ardelene - Satu Mare şi a întrunit un număr de 24 organizaţi neguvernamentale din 15 judeţe ale ţării care, s-au angajat să coopereze pentru îmbunătăţirea condiţiilor de management ale ariilor protejate.
Activităţile de creare a coaliţiei sunt sprijinite financiar de Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe (CEE Trust) în cadrul proiectului: Întărirea societăţii civile – ocrotirea naturii, derulat de Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare

marți, 17 februarie 2009

AGENDA ÎNTĂLNIRII - 20-22 februarie, 2009 Cluj-Napoca

Vineri – 20 februarie, 2009
09.00 –9.30
Deschiderea întâlnirii
- Obiectivul întâlnirii
- Participanți
- Agenda de lucru
- Reguli de lucru
- Prezentarea proiectului : „Întărirea societății civile – ocrotirea naturii”
- Prezentarea rezultatelor de la întâlnirea precedenta
09.30 – 09.45
Prezentarea noilor participanți, impresii de la întâlnirea precedentă
09.45 – 10.00
Așteptări și temeri
10.00 – 10.15
Despre statut, act constitutiv, reguli de funcționare
10.15 – 11.00
Statut. Abordare 4 teme de discuții – lucru în grup
11.00 –11.30
Pauză de cafea
11.30 – 12.15
Statut. Continuarea abordării 4 teme de discuţii – lucru în grup
12.15 – 13.30
Statut. Comunicarea rezultatelor – plenară
13.30 – 15.00
Pauză de masă
15.00 – 17.00
Statut și act constitutiv. Abordarea a 4 teme de discuții – lucru în grup
17.00 – 17.30
Pauză de cafea
17.30 – 18.30
Statut și act constitutiv. Comunicarea rezultatelor – plenară
19.00 – 20.00
Cină
20.00
Discuţii libere

Sâmbătă – 21 februarie, 2009
08.00 – 08.30
Mic dejun
09.00 – 09.15
Recapitulare rezultate ziua 1
09.15 – 11.00
Regulament de funcționare. Abordarea a 4 teme de discuții – lucru în grup
11.00 – 11.30
Pauză de cafea
11.30 – 13.00
Regulament de funcționare. Comunicarea rezultatelor – plenară
13.00 – 13.30
Concluzii, activități viitoare
14.00 – 15.00
Pauză de masă
15.00
Curs – Implicarea comunităților locale
15.00 – 15.20
Noțiunea, structura comunităților, dezvoltarea comunitară
15.20 – 16.00
Harta comunității
16.00 – 16.30
Pauză de cafea
16.30 – 17.00
Capitalul social
17.00 – 18.00
Intrarea în comunitate – metode practice

Duminică – 22 februarie, 2009
08.00 – 08.30
Mic dejun
09.00 – 09.30
Recapitulare rezultate ziua 1
09.30 – 10.30
Organizarea consultărilor publice, întâlniri cu grupuri de interes
10.30 – 11.00
Pauză de cafea
11.00 – 12.00
Dificultăți întâmpinate în munca cu comunitatea
12.00 – 12.30
Evaluarea cursului
12.30 – 13.00
Administrative
13.00 – 14.30
Pauză de masă
14.30 –
Plecarea participanților