sâmbătă, 29 noiembrie 2008

Intalnirea 21-23 noiembrie, Cluj Napoca

La iniţiativa Societăţii Carpatine Ardelene - Satu Mare 19 reprezentanţi de ONG-uri s-au întâlnit în 21-23 noiembire a.c. la Cluj Napoca pentru înfiinţarea unei coaliţii, care să reprezinte interesele organizaţiilor care administrează arii naturale protejate.

Dintre cele 375 de arii protejate din România, 78 sunt administrate de organizaţii neguvernamentale. A fi administratorul unei arii protejate înseamnă preluarea de responsabilităţi şi obligaţii fără un suport financiar din partea Guvernului Român.

Custozii ariilor protejate de multe ori au conflicte cu agenţi economici, autorităţi publice, care vor să promoveze proiecte sau lucrări, care pot duce la distrugerea patrimoniului natural din arii protejate. Rezolvarea acestor probleme necesită cunoaşterea solidă a dreptului mediului şi a legislaţiei din domeniul conservării naturii, ONG-urile implicate având nevoie şi de abilităţi în comunicare eficientă şi aplanarea conflictelor.

Un studiu sociologic realizat la nivel naţional relevă faptul că activităţile ONG-urilor de mediu implicate în administrarea ariilor protejate sunt izolate, nevizibile la nivel naţional, fără putere de influenţă şi reprezentare la nivelul unde se iau deciziile.

Pornind din aceste necesităţi organizaţiile neguvernamentale, custozi ai ariilor protejate au decis ca în cadrul unei întâlniri de lucru să încearcă să găsească soluţii la aceste probleme. Astfel, în perioada 21-23 noiembrie s-a desfăşurat la Cluj Napoca întâlnirea a 19 reprezentanţi ai ONG-urilor de mediu, care administrează arii protejate.

În urma dezbaterilor despre diferitele probleme de care se loveşte un ONG care administrează arii protejate, s-a ajuns la concluzia, că formarea unei coaliţii ar duce la rezolvare celor mai multe probleme. În urma acestei concluzii participanţii au stabilit misiunea, viziunea viitoarei coaliţii, printr-o analiză SWOT s-au elaborat obiectivele coaliţiei şi s-a dezvoltat un plan de acţiune pe termen scurt (de un an) şi pentru o perioadă de 5 ani.

Iată câteva activităţi care vor fi derulate de către membrii coaliţiei în următoarele luni:

  • Vor fi identificate şi celelalte ONG-uri care administrează arii protejate

  • Se va organiza o întâlnire pentru elaborarea actului constitutiv şi regulamentului de funcţionare a coaliţiei

  • Se vor organiza cursuri de perfecţionare pe tematici de interes pentru custozii de arii protejate: comunicare eficientă, managementul conflictelor, rolul comunităţilor locale în managementul ariei protejate, legislaţia de mediu, managementul ariilor protejate.

  • Se va realiza o pagină web a coaliţiei

  • Se vor stabili contacte cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate

  • Se va elabora un buletin de informare.

Activităţile de creare a coaliţiei sunt sprijinite financiar de Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe (CEE Trust) în cadrul proiectului: Întărirea societăţii civile – ocrotirea naturii, derulat de Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare


prezentare

In prezent Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare administreaza 5
arii protejate din judetul Satu Mare. Confruntandu-ne cu o multitudine
de probleme, cu care se confrunta si alte organizatii care
administreaza arii protejate, ne-am dat seama de importanta intaririi
capacitatilor noastre, necesitatea initierii si infiintarii unei
structuri care sa reprezinta interesele noastre comune la nivelul unde
se iau deciziile.

Astfel, dorim sa Va propunem infiintarea unei coalitii nationale, care
sa promoveze interesele ONG-urilor de mediu care administreaza arii
protejate.

Pentru a ne atinge scopul, in primul rand, am luat legatura si am
chestionat ONG-urile care administreaza arii protejate, in vederea
analizarii problemelor si nevoilor acestor ONG-uri.

Pasul urmator este sa ne intalnim pentru a elabora o structura de
colaborare a ONG-urilor implicate in administrarea ariilor protejate.

In cadrul unui proiect finanţat de Trust for Civil Society in Central
& Eastern Europe (CEE Trust) dorim sa facilitam acest proces.

Prin acest blog vom oferi informatii privind pasii
urmatori din cadrul proiectului.