joi, 22 ianuarie 2009

Întâlnirea din data de 19-22 februarie 2009

În cadrul întâlnirii din 21-23 noiembrie 2008 am definit câteva activităţi pentru anul 2009.
Cu începutul noului an am dat start şi noi la identificarea şi contactarea ONG-urilor cu care încă nu am avut contact.
Următorul pas va fi elaborarea actului constitutiv şi definirea regurilor de funcţionare a coaliţiei. Pentru a ne atinge scopul ne vom întâlni din nou la Cluj Napoca.
Întâlnirea se va desfăşura la VILA** DIAKONIA (Str. Ponorului nr.1,) în data de 20-22 februarie 2009, cu sosire la Cluj Napoca în seara 19 februarie. Programul va începe în 20 februarie şi va tine până în 22 februarie (duminica) ora 18.00.
In programul întâlnirii am inclus şi un training cu tematica implicării comunităţilor în managementul ariilor protejate.

Înfiinţarea acestei coaliţii este facilitat si cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe (CEE Trust) astfel cazarea, masa si transportul va fi asigurate de către organizatori.

Pentru informaţii suplimentare:

Póti Tünde - responsabil de comunicare
Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare
e-mail: ptunde_eke@yahoo.com
tel/fax: 0261 711 050
mobil: 0729 030 747
Szodoray-Paradi Abigel - coordonator de proiect
Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare
e-mail: abigel.eke@gmail.com
tel/fax: 0261 711 050
mobil: 0722 373 384

Obiectivele operaționale ale Coaliției

Obiectivele pe termen lung:
- Să cuprindem ONG- urile la nivel naţional - să devenim coaliţie pe nivel naţional
- contactarea ONG-urilor din cele 40 pe care nu am contactat incă
- Promovarea coaliţiei
- Informarea ANAP - până la următoarea întâlnire - (elaborarea actului constitutiv al Coaliţiei, elaborarea a unui scrisoare către ANAP care va fi ştampilată şi semnată de către ONG-uri prezenţi la întâlnire)
- Elaborarea actului constitutiv (stabilirea a diferitelor categorii pentru membrii ex. - simpatizanţi, etc.) - (fond comun)
- Informarea altor ONG-uri
- Realizarea pagini web: Crearea unui model de prezentare al ariei protejate - fiecare ONG să aibă o prezentare - în doua limbi (română, engleză). SCA Satu Mare va trimite o schemă, care va fi completată de către fiecare ONG până la întâlnirea din ianuarie.
- Identificarea de elemente de identitate
- Organizare de adunare generală anuală, organizare de conferinţe
- Realizare de activităţi prin care coaliţia poate să devină atractivă pentru Universităţi sau alte organizaţii pentru a putea recruta sau implica specialişti în realizare de studii
- Intrare în partneriate cu organizaţii similare
- Realizarea de înfrăţiri cu alte coaliţii naţionale sau internaţionale
- Promovare în mass media
- Participare la târguri
- Organizarea Zilei Ariilor Protejate
- Lobby la autorităţi
- Revizuirea propunerilor în legislaţii pe ari protejate
- Monitorizarea actelor
- Desemnarea unei persoane / sau unei grup de lobby
- Revizuire legislaţiei existente
- Propuneri legislative - ordonanţa 57/2007; legea 5/2000; legea mediului 195/2005, ordin custodii, legea vânători: L407
- Invitarea periodică a persoanelor care iau decizii
- Lobby la Comisia Europeană

Misiunea și viziunea coaliției

Misiunea Coaliției este de a îmbunătăţi condiţiile de management ale ariilor protejate.
Viziunea Coaliției este de a realiza o coaliţie la nivel naţional, ce uneşte ONG - urile care administrează arii protejate, capabile să influenţeze decizii în favoarea naturii.